Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 'yi (www.fethiyeveteriner.com.tr) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. fethiyeveteriner.com.tr ‘ u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

fethiyeveteriner.com.tr üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1. a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1. b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1. c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.

1. d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.


2. İçerik Kullanımı

2. a.Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 'de sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir.fethiyeveteriner.com.tr'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya fethiyeveteriner.com.tr'un izni olmadan link vermek yasaktır.

2. b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı fethiyeveteriner.com.tr'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2. c. fethiyeveteriner.com.tr, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.


3. Sorumluluklar

3. a. fethiyeveteriner.com.tr'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3. b. fethiyeveteriner.com.trüyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesini kullanmaya başlayabilir.

3. c. Üye, fethiyeveteriner.com.trsitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 'nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3. d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin fethiyeveteriner.com.tr 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3. e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3. f. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

3. g. Üye, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3. h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından fethiyeveteriner.com.tr üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3. i. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ‘de üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3. j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3. k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3. l. fethiyeveteriner.com.tr kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3. n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ‘nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. , ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.


4. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ’ nin Hak ve Yükümlülükleri

4. a. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4. b. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. , yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi:

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


7. Tebligat Adresleri

7.a.fethiyeveteriner.com.tr
sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ’ye bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Fethiye Veteriner Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.